4000 Long-stroke Diesel Engine

1- عملکرد بهینه اقتصادی، کاهش زمان استراحت ماشین در شبانه روز

2- طراحی شده برای ماشین ها و تجهیزاتی با توانایی تغییر ظرفیت بالا

3- توان: 1000 تا 1200 Kw

4- مصرف سوخت: g/kW.h 202

5- مصرف روغن: g/kW.h 10

6- وزن: kg 9300

کاربردها:

گستره استفاده از موتورهای دیزل ، مخصوصا در حفاریهای نفتی، کشتی ها و ستهای ژنراتور دیزل می باشد.

 

Specification of 4000 Long-stroke Diesel Engine