خط مشی و اهداف شرکت

هوای پاک

 با مولد ژنراتورهای گازی کبیــر گستر

طرح توجیهی فنی و اقتصادی

شبکه مستقل برقی بوسیله موتور ژنراتور گازی

1- افزایش سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه صنعت برق به بیش از 20 میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه

2- کارایی پایین تر در تولید و عرضه برق توسط بخش دولتی نسبت به بخش غیر دولتی

3- رشد تقاضای انرژی برق در دهه آینده در کشور

4- عدم توانایی دولتها در پاسخگویی به این تقاضا

5- افزایش تدریجی حداکثر بار شبکه برق کشور و ادامه آن در سالهای آینده

6- تامین هر چه بیشتر منابع در راستای افزایش ظرفیتهای بخش برق

7- سیاست گذاری بهینه دولتی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی

8- پیشنهاد اعمال تغییرات و اصلاحات مالی، اداری و قانونی در راستای بستر سازی مشارکت

9- تجربه موفق تولید کنندگان مستقل برق در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آسیایی و غیره و تضمین خرید بخش دولتی

ایجاد بازارنقد، کارا و رقابتی

حداقل سازی هزینه های سربار مرتبط با قراردادهای IPP و تاثیر آنها بر مصرف کنندگان.

پاسخ به رشد شدید تقاضا برای برق

حل مشکل کمبود سرمایه گذاری

واقعی نمودن تعرفه های خرده فروشی

تامین منابع مالی مورد نیاز

حداکثر نمودن مشارکت بخش خصوصی

ایجاد بازارنقد، کارا و رقابتی

حداقل سازی هزینه های سربار مرتبط با قراردادهای IPP و تاثیر آنها بر مصرف کنندگان.

پاسخ به رشد شدید تقاضا برای برق

حل مشکل کمبود سرمایه گذاری

واقعی نمودن تعرفه های خرده فروشی

تامین منابع مالی مورد نیاز

حداکثر نمودن مشارکت بخش خصوصی

1- شفافیت فرایند

2- پرداخت نقدی و حمایت کامل تولید کننده

3- تخصیص مناسب ریسک بین دولت، بخش خصوصی، وام دهندگان و توسعه دهندگان.

4- بازده متناسب با ریسک ها برای توسعه دهنده

5- رژیم سیاستی با ثبات

6- تضمین های دولت و افزایش اعتبار برای تامین مالی پروژه

1- فروش IPPها در قالب قراردادها و توافقات خرید بلند مدت برق (IPP) بطور عمده به بازار برق دولتی.

2- برخورداری پروژه های IPP از تضمینهای لازم بخش دولتی.

3- پایین بودن هزینه های سرمایه گذاری به دلیل برخورداری از مزایا و معافیتها

4- ورود شرکتهای چند ملیتی در عرصه تولید به دلیل امکان تبادل آزادانه انرژی

5- نقش دولت بعنوان ناظر بر تسهیلات و امکانات موجود و حمایت بستر مناسب برای تولید کننده.

میزان سرمایه گذاری تولید کنندگان مستقل برق (IPP) در کشورهای در حال توسعه طی دهه 1990 به سرعت رشد پیدا کرده است که نتیجه طبیعی فرایند گذار از ساختار سنتی به ساختار مدرن تلقی می شود. امروزه دامنه فعالیت در پروژه های نیروگاهی به دلیل پیدایش شرکتهای چند ملیتی گسترش یافته و سرمایه گذاران خارجی نقش محوری را در تبادل انرژی تولیدی ایفا می کنند که این موضوع نشان می دهد این امر فقط در ایران صورت نپذیرفته و سالیان متمادی در حال اجرا در کشورهای دیگر می باشد.

به واسطه بهره برداری از سرمایه گذاری بخش خصوصی، دولتها نیاز کمتری به تامین مالی جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی دارند و در نهایت وظیفه عمده دولتها مدیریت بحرانهای مالی و تامین منابع مورد نیاز در سایر حوزه ها، می باشد.

- منابع داخلی صنعت برق

- بودجه های مکملی دولتی

- استقراض رسمی از سیستم بانکی

- فروش اوراق مشارکت

- دریافت وام از موسسات چند جانبه و دوجانبه بین المللی و …

نرخ رشد تقاضای برق در سال های آینده بین 8 تا 9 درصد پیش بینی می شود. این موضوع سبب می گردد تا ریسک بازار برای سرمایه گذار به حداقل ممکن کاهش یافته و بازار مصرف برق ایران به بازاری بسیار مطمئن و مستمر برای تولید کنندگان تبدیل شود. شبکه برق ایران به شبکه های برق کشورهای هم جوار متصل است. اتصال به کشورهای همسایه سبب گسترش بازار برق و افزایش احتمال صدور برق تولیدی نیروگاه ها به کشورهای همسایه می شود. این موضوع خود به کاهش بیشتر ریسک بازار مصرف برق در ایران کمک خواهد نمود.

ساختار سازمانی خریدار برق در ایران ساختار دولتی است و در واقع علی رغم حرکت در جهت خصوصی سازی بعید به نظر می رسد که در آینده خریدار برق از نیروگاه های خصوصی، شرکت غیر دولتی باشد. این موضوع سبب کاهش ریسک های درآمدی و عملیاتی می گردد. سرمایه گذاری در بخش برق ایران شرکت های خارجی در چارچوب قانون حمایت از سر مایه گذاری خارجی FIPPA مورد حمایت قرار می گیرد و دولت ایران از سوی (وزارت امور اقتصاد و دارایی) خروج درآمدهای شرکت سرمایه گذار را تضمین می کند. علیرغم پایین بودن ریسک های سرمایه گذاری در صنعت برق بنا به دلایل پیش گفته نرخ بازگشت سرمایه برای آورده سرمایه گذار نرخ بسیار مناسبی است که با توجه به شرایط سرمایه گذار خارجی قابل تغییر می باشد.

هزینه پوشش بیمه ای مخاطرات طبیعی نظیر سیل، زلزله و …… در نرخ های برق لحاظ می گردد و از این بابت ضرری متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و مخاطرات سیاسی نیز از سوی توانیر پوشش داده می شود در بخش های EPC ، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، مدیریت پروژه، ساخت برخی از تجهیزات نیروگاهی و شرکتهای مهندسی مشاوره و نظارت صنعت برق ایران از پتانسیل خوبی در سطح منطقه برخوردار است نیروی انسانی تحصیل کرده از دیگر مزایای صنعت برق برای سرمایه گذاری در این خصوص می باشد.

در صورت درخواست سرمایه گذار خرید برق از سوی توانیر در قالب قراردادهای بلند مدت (15 تا 20 سال) تضمین شده است.

به طور کلی فعالیت IPP ها در ایران قدمت چندانی ندارد و تنها در سالهای اخیر است که تعدادی از این نوع تولید کنندگان به شبکه برق کشور متصل شده اند. در کنار این IPP ها تعدادی مولد مستقل نیز وجود دارند که در صنایع بزرگ کشور درحال فعالیت هستند و برق مصرفی این صنایع را تامین می کنند و در حقیقت به صورت خود مصرفی فعال هستند که در صورت برقراری زمینه های مناسب و ایجاد ساز و کارهای اجرایی می توانند برق خود را در بازار برق کشور عرضه کنند (برخی از این مولد ها هم اکنون به شبکه برق کشور متصل هستند و تبادلاتی با آن دارند.)

نیروگاه جنوب اصفهان به عنوان اولین نیروگاه خصوصی توسط شرکت مپنا احداث و وارد مدار شد. قرارداد این نیروگاه به صورت BOT و سرمایه گذاران آن شرکت مپنا، بانک صادرات دبی، بانک استاندارد چارتردبی و شرکت IHAG آلمان بودند.

موافقت نامه تبدیل انرژی بین شرکت نیروگاه جنوب اصفهان و توانیر امضاء شد و توانیر خرید برق این نیروگاه را تضمین کرد. این نیروگاه در سال 1384 مورد بهره برداری قرار گرفت. در همین راستا پروژه های دیگری نیز تعریف شد که برخی از آنها هم اینک در حال احداث و برخی دیکر در مرحله مذاکرات نهایی قرار دارند.

در کشور 819 مولد مستقل در صنایع مختلف وجود دارد که امکان استفاده از آنها در ساعات اوج مصرف برق در کشور وجود دارد. از این تعداد، 454 مولد به گاز طبیعی دسترسی داشته و 365 مولد نیز به گاز طبیعی دسترسی ندارند. 772 مولد مستقل به شبکه سراسری برق کشور متصل بوده و 47 مولد نیز به شبکه سراسری متصل نیستند. ظرفیت اسمی این تعداد مولد در حدود 1940 مگاوات می باشد اما ظرفیت عملی این مولدها تنها 1480 مگاوات می باشد.19 مولد مستقل کشور دارای ظرفیت تولیدی بیش از 15 مگاوات ساعت می باشند. بیشترین ظرفیت تولیدی را مجتمع پتروشیمی بندر امام حدود 328 مگاوات در اختیار دارد و پس از آن فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان قرار دارند. مجموع ظرفیت اسمی این مولدها برابر با 1467 مگاوات و ظرفیت عملی آنها 1122 مگاوات می باشد. این 19 مولد در حدود 75 درصد از ظرفیت کل مولدهای مستقل را تشکیل می دهند. که در حقیقت مولدهایی می باشند که امکان استفاده از آنها در ساعت اوج مصرف در شبکه برق سراسری کشور وجود دارد.

موارد قانونی جهت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی درصنعت برق

ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه

بند (الف)

دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه

بند (ب)

دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تامین برق، به منظور ترغیب فعالیت سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمت های تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعییین و اعلام نماید.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

ماده 2- به منظور ترغیب موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر برق، عرضه کنندگان برق می توانند برق در اختیار خود را به روشهای زیر عرضه و از تضمین های موضوع این آیین نامه استفاده نمایند:

1- استفاده از امکانات شبکه برق کشور برای فروش به مصرف کنندگان مورد نظر

2- عرضه به بازار عمده فروشی برق کشور برای خرید آن توسط مدیریت شبکه

3- عقد قرارداد بلند مدت فروش با توانیر و یا مدیریت شبکه

4- فروش برق به نرخهای تضمینی

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

تبصره 5 ماده 4

به منظور تشویق تولید مقیاس کوچک در مراکز مصرف این تولید کنندگان میتوانند برق تولیدی خود را بدون پرداخت هزینه ترانزیت به طور مستقیم از طریق شبکه فشار متوسط یا ضعیف به نقاط مصرف برسانند و یا برق تولیدی خود را براساس نرخهای تضمینی به شبکه برق به فروش برسانند.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

ماده 5

عرضه کننده می تواند( تمام یا بخشی) از برق در اختیار خود را در چهارچوب مقرارات بازار برق به بازار عمده فروشی عرضه نماید. مدیریت شبکه موظف است برای تمام عرضه کنندگان شرایط عرضه ظرفیت و رقابت عاری از تبعیض برای تولید انرژی و فروش آن در بازار را فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

ماده 6

شرکت توانیر مجاز است با عرضه کننده و یا متقاضی واجد شرایط برای احداث نیروگاه قرارداد بلند مدت خرید برق و یا قرارداد بلندمدت تبدیل انرژی منعقد نماید.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

ماده 9

از سال 1385، چنانچه نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه (اعم از دولتی وغیر دولتی) برای تولید و عرضه برق از طریق شبکه و برای مصرف داخل کشور بیش از نرخ سوخت نیروگاهی باشد، مابه التفاوت آن از محل اعتبارات یارانه انرژی در بودجه های سالانه تامین و به تولید کننده پرداخت خواهد شد.

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 25

ماده 10

به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه های نیروگاههایی که از انرژی تجدید نظر و یا بازیافت حرارت استفاده مینمایند بابت عدم انتشار آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست به ازای هر کیلو وات ساعت مبالغی از محل اعتبار بودجه های سنواتی پرداخت می گردد.

شرکت کبیر گستر

این شرکت با توجه به توسعه نیروگاه های گازی و ایجاد طرح شبکه برق مستقل در تولید ، توزیع و خدمات پس از فروش مولد های برق در ایران با تجربه تیم مهندسی خوب و در زمانی کوتاه با بهره گیری از مشاورههای تخصصی سازندگان برتر دیزل و ژنراتور فعالیت خود را آغاز کرده و بعنوان تنها ارائه دهنده راه حل موثر بسته های متفاوتی را با توجه به نیاز صنایع مختلف در اختیارر کارخانجات و صنایع نیروگاهی وصنایع حمل ونقل سنگین جاده ای و دریایی قرارداده تا در پروژه های مختلف ملی و فرا ملی همکاری و منشاء اثرات مطلوبی باشد. ما بر این باوریم که دانش تئوری و تجربه تخصصی ما در این کنار کاربری و دانایی مشتریان است که به نامهای تجاری معنا می دهد.این شرکت با بنا کردن نمایندگی های حرفه ای خدمات پس از فروش در هشت نقطه مختلف ایران خدمات پس از فروش را در کمترین وقت ممکن وبا بیشترین کیفیت کاری ارائه خواهد نمود.

مشاوره نیروهای متخصص وبرگزاری دوره های ویژه در داخل یا خارج از کشور توسط مدرسین و مربیان مورد تایید و ارائه گواهینامه های بین المللی مربوطه.

سرویس وخدمات پس از فروش :

– ارائه خدمات گارانتی و وارانتی برای محصولات تامین شده توسط این شرکت

– ارئه خدمات سرویس و تعمیرات به مدت حداقل 10 سال

– پشتیبانی فنی و انجام سرویس ها و بازدید های دوره ای برای محصولات تامین شده

– مشاوره فنی و ارائه راهکارهای موزش دیده از دی نگهداری و بهره برداری محصولات

شرکت کبیر گستر در تمامی مراحل انتخاب مولد و فرآیند های مالی با مشتری حرکت کرده تا با برآوردن نیاز واقعی مشتری و جلب رضایت خاطر او تنها هدف و آرزوی نهایی این شرکت تامین گردد.

نوع ژنراتورها و مولدهای برقی با پوشش صنایع متفاوت

– مولدهای خانگی

– مولدهای جهت مصرف کارخانه ها

– موتور کشتی

– موتور قطار

امکان سنجی – ارزیابی مالی اقتصادی

قبل از هر چیز به بررسی اطلاعاتی در مورد سیستم موتور ژنراتورهای گاز سوز پرداخته وبعنوان نمونه قسمتی از یک گروه صنعتی یا سرمایه گذار فردی که نیاز آن بررسی شده است را آنالیز و میزان برگشت سرمایه را حساب می کنیم. میزان نیاز این واحد صنعتی 1000 کیلو وات پس از بررسی فنی در نظر گرفته شده است.

مشخصات و ویژگیهای موتور ژنراتور:

قابلیت موازی کردن جهت استفاده شبکه ای

امکان ایجاد کنونی برای کم کردن نویز زیر 50 دسیبل

قابلیت حرکت ونصب کامل داخل کانتینر و ایجاد فضای آگوستیک

راه اندازی CHP به سادگی جهت تامین بخار

پشتیبانی قوی و مهندسی از هنگام نصب تا عملکرد و ادامه آن

مجهز به سیستم کامل مانیتورینگ وکنترل سیستم در تمامی مراحل

ارزان بودن قیمت قطعات اورهال و به صرفه بودن نوسازی کل سیستم نسبت به موتور های دیزل و کلیه نمونه های موجود در بازار

هزینه های اولیه:

– شامل خرید سیستم و تجهیزات که بستگی به تعداد و انتخاب تجهیزات بنا به پیشنهاد شرکت کبیر گستر به ریز ارائه خواهد شد که به آن OBKG نسبت می دهیم .

– هزینه سوخت به ازای کار کرد یک سال با احتساب 8000 ساعت در سال 1،920،000 متر مکعب (قیمت هر متر مکعب گاز معادل 5/29 ريال در نظر گرفته می شود ) که با احتساب این امر معادل56،640،000 ريال می شود.

در آمد فروش برق حاصل :

تولید برق سالانه :8،000،000 کیلو وات ساعت

هر کیلو وات ساعت خرید تضمینی برق 240 ريال می باشد که معادل 1،920،000،000 ريال میباشد . این میزان درآمد از فروش خالص تضمینی محاسبه می گردد.

که بدون احتساب CHP برگشت سرمایه 2 ساله و با احتساب CHP مقدار خرید برق به 450 ريال افزایش می یابد.