135 Small Power Generator (24~200Kw)

دور در دقیقه نامی : 1500r/min ؛

حالت برق : سه فاز چهار خط ؛

شروع حالت : کاربر با شروع / 24DC با شروع ؛

خنک کننده حالت : بسته شده / آب نیمه باز سرد می شود ؛

مصرف گاز : ≤ 0.33m3/kW.h ؛

مصرف حرارت : ≤ 11500 kJ / kW.h

Technical Specification of Small Power Generator: