ژنراتور مولد گاز طبیعی

135 Small Power Generator (24~200Kw)

دور در دقیقه نامی : 1500r/min ؛

حالت برق : سه فاز چهار خط ؛

شروع حالت : کاربر با شروع / 24DC با شروع ؛

خنک کننده حالت : بسته شده / آب نیمه باز سرد می شود ؛

مصرف گاز : ≤ 0.33m3/kW.h ؛

مصرف حرارت : ≤ 11500 kJ / kW.h

1200kW Natural Gas Generating Set

1. دور در دقیقه نامی : 1000r/min ؛

2. حالت برق : سه فاز چهار خط ؛

3. شروع حالت : کاربر با شروع / 24DC با شروع ؛

4. خنک کننده حالت : بسته شده / آب نیمه باز سرد می شود ؛

5. مصرف گاز : ≤ 0.33m3/kW.h ؛

6. مصرف حرارت : ≤ 11500 kJ / kW.h